t
Jacinta vardadienį švenčia sausio 30 dieną
Hiacinta, Hiacintas variantas – graikų augalų dievas Hiacintas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Jacinta

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t