t
Martė vardadienį švenčia sausio 30 dieną
trumpinys iš Martyna – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Marte

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t