t
Vaidvilas vardadienį švenčia lapkričio 20 dieną
vaid- (vaidytis "rodytis", vaidentis) + vil- (viltis)

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Vaidvilas

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t