t
Virmantė vardadienį švenčia rugpsėjo 22 dieną
lietuvių: vir- (vyras, vyrauti "įsigalėti, viešpatauti") + mant- (mantus "sumanus")

Pasveikink! Nusiųsk vardo dienos sveikinimą!

Užsisakyk šio vardadienio priminimą SMS žinute


Siųsk SMS žinutę numeriu 1374 su tekstu:
TOV Virmante

Žinutę gausite prieš kitą vardadienį Žinutės kaina 1Lt

t